group exhibition A0 - public space, Utrecht, 2020 
group exhibition ECHT_DEF_2 - Academie Galerie, Utrecht, 2019 
group exhibition PRACHTNACHT - Amersfoort, 2018
book presentation EEN HEERLIJKHEID - Soest, 2017